O projektu

Projekt INVESTIN vyhledává, podporuje a systematicky zvyšuje počty komunitních projektů.

Všechny komunitní projekty
se samozřejmě dají realizovat i bez účasti správních orgánů. Při jejich spoluúčasti má zamýšlená akce ovšem výraznější šanci na získání finanční podpory, a tím i na úspěch.

Podmínkou pro úspěch projektu
jsou i formality a povinné náležitosti včetně vyčíslení požadavků a zjištění skutečné ceny projektu. Ale finanční dotace ze strany obce, kraje, ministerstva nebo státu za to úsilí stojí, protože umožní projekt rozšířit.

Vaše dobré zkušenosti z projektu
může díky zapojení do projektu využít další obec a naopak - vy sami můžete získat cenné informace od sousedů.
I to je síla projektu INVESTIN.

Copyright © X Terra Group, s. r. o. 2013 - 2014