Služby

Pomůžeme
Vám při tvorbě Vašeho projektu se všemi formálními i neformálními dokumenty, které jsou pro komunikaci s orgány státní správy a dalšími institucemi nezbytné.

Nabízíme
vzdělávací semináře, které Vás naučí, jak správně provádět administrativní činnosti spojené s realizací projektu vlastními silami.

Umíme
Váš projekt uvést do života a rozběhnout tak, aby se stal úspěšným. Za cenu na- šich služeb vždy získáte mnohem více. A budete dále než ostatní. Získáte výhody a zkušenosti, o které se pak můžete podělit s ostatními, třeba méně úspěšnými.

Aktivity společnosti X Terra Group
spočívají na čtyřech projektech

KOMUNITNÍ PROJEKTY
INFRASTRUKTURA
INŽENÝRSTVÍ
VENKOVSKÉ BYDLENI

KOMUNITNÍ PROJEKTY
zajišťování a provádění služeb komunikace, mediální podpory, marketingu, managementu obce -projekt INVESTIN

Kontaktujte nás, informujte se, napište nám svůj dotaz.

Smlouva s námi Vám zajistí, že Vaše nápady v zastupitelstvu budou mít podporu veřejnosti a aktivní komunity. Tím získáte potenciál pro realizaci dlouhodobého rozvoje obce nebo městského sídla. Infrastruktura, vytváření stabilních pracovních míst, posilování sounáležitosti, stabilizace mezilidských vztahů - všechny tyto akti- vity závisí jen a jen na lidech. A tím začíná projekt INVESTIN.

Copyright © X Terra Group, s. r. o. 2013 - 2014